Alkoholizm - od symbolicznego kieliszka po poważne uzależnienie

Alkoholizm – od symbolicznego kieliszka po poważne uzależnienie

Alkoholizm – od symbolicznego kieliszka po poważne uzależnienie. Wszystko jest dla ludzi, jednak należy zachować umiar i zdrowy rozsądek. Dotyczy to wielu aspektów naszego życia – pracy, rozrywki, medycyny estetycznej, słodyczy oraz alkoholu. Alkoholizm to jedno z największych i najczęściej spotykanych wśród Polaków uzależnień. Wszystko zaczyna się bardzo niewinnie, pijemy dla rozluźnienia i  odstresowania się po długim i wyczerpującym dniu w pracy. Wydaje nam się że nad wszystkim mamy kontrolę, jednak  z czasem przestajemy nad tym panować. Jak rozpoznać u kogoś alkoholizm? Kiedy jesteśmy sobie w stanie sami poradzić, a w jakich sytuacjach niezbędny jest odwyk alkoholowy?

Alkoholizm – trudna do wyleczenia choroba

Alkoholizm - od symbolicznego kieliszka po poważne uzależnienie
Alkoholizm – od symbolicznego kieliszka po poważne uzależnienie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia alkoholizm to jeden z najczęściej występujących nałogów. Jest to również choroba, która dotyka nie tylko samego alkoholika, ale w pośrednim stopniu także współmałżonka, partnera oraz potomstwo. Choroba alkoholowa polega na uzależnieniu się od spożywania napojów alkoholowych, wysokoprocentowych oraz braku kontroli nad tym. W wielu przypadkach jedyną szansą na wyleczenie są zamknięte ośrodki odwykowe dla alkoholików.  Uzależnieni od alkoholu bardzo często nie uznają swojego problemu oraz nie przyjmują do wiadomości że są chorzy. Niestety cierpią na tym całe rodziny – a zwłaszcza dzieci. Dlatego bardzo ważnym krokiem w leczeniu alkoholizmu jest prywatna terapia alkoholowa.

Uzależnieniu od alkoholu bardzo często towarzyszy stale postępująca degradacja moralna i społeczna. Chory zmienia swoją osobowość.  Bardzo często w stanie upojenia alkoholowego jest agresywny i nie panuje nad swoimi emocjami.  Bywają sytuacje w których rodzina oraz bliscy alkoholika muszą podjąć kroki ostateczne, czyli ubezwłasnowolnienie i przymusowa terapia alkoholowa. W przypadkach lżejszych, w których alkoholizm nie jest jeszcze bardzo zaawansowany dobre skutki może odnieść psychoterapia alkoholowa polegająca na wizytach u terapeuty, rozmowach z nim i wsparciu ze strony rodziny i bliskich.

Jak rozpoznać u kogoś alkoholizm?

Alkoholizm zdecydowanie łatwiej jest rozpoznać u kogoś z naszego otoczenie, aniżeli u siebie samego.  Osoba u której podejrzewamy uzależnienie od alkoholu bardzo często nie zna granic, nie jest w stanie powiedzieć NIE – podczas zakrapianych alkoholem imprez. Nie potrafi także powiedzieć STOP gdy czuje że już delikatnie przesadziła i nie powinna kontynuować dalszego picia alkoholu. Alkoholik często pije sam do lustra. To również jeden z bardzo niepokojących sygnałów. Bardzo często u osób uzależnionych od picia alkoholu następuje zanik więzi emocjonalnych. Jest im wszystko jedno czy stracą partnera oraz czy rozbiją rodzinę, lub zostaną dyscyplinarnie zwolnieni z pracy. Odwyk dla alkoholika, który nie liczy się z dobrem najbliższych to bardzo często jedyne i słuszne rozwiązanie. Leczenie alkoholizmu nie należy do najprostszych jednak jest całkowicie możliwe, przy odrobinie silnej woli, samozaparcia oraz chęci powrotu do normalnego życia.

Jak w praktyce wygląda leczenie uzależnień alkoholowych?

Gdy mamy do czynienia z poważnym nałogiem alkoholowym, jedynym skutecznym rozwiązaniem jest profesjonalna terapia alkoholowa. Często polega ona na połączeniu pobytu w specjalistycznym ośrodku zamkniętym dla alkoholików z intensywną psychoterapią. Podczas takiego odwyku pacjentom podawane są środki detoksykujące, które pomagają oczyścić organizm z nagromadzonych szkodliwych substancji i toksyn. Jednocześnie podaje się witaminy i minerały, które są niezbędne do uzupełnienia niedoborów wywołanych przez długotrwałe nadużywanie alkoholu.

Terapia ta jest zazwyczaj wieloaspektowa i obejmuje również wsparcie psychologiczne. Pomaga w zrozumieniu przyczyn uzależnienia, radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz budowaniu strategii na przyszłość, aby unikać nawrotów. Ważnym elementem jest także praca nad odbudową zdrowych relacji z rodziną i bliskimi, którzy często są kluczowym wsparciem w procesie leczenia.

Profesjonalne ośrodki odwykowe oferują zintegrowane podejście do leczenia, łącząc medyczną detoksykację z terapią behawioralną i wsparciem grupowym. Dzięki temu pacjenci mogą nie tylko wyzderazyć się z fizycznych skutków nałogu, ale także pracować nad zmianą swoich zachowań i podejścia do życia, co jest niezbędne dla trwałej i skutecznej rekonwalesccji.

POLECAMY : Pomoc w terapii wszywka esperal w Poznaniu w kliniec Odoklinika.

Alkoholizm - od symbolicznego kieliszka po poważne uzależnienie
Alkoholizm – od symbolicznego kieliszka po poważne uzależnienie

Bardzo często leczeniu poddać muszą się także osoby z najbliższego otoczenia alkoholika – żona, mąż, partner, partnerka i dzieci. Nałóg alkoholowy, bowiem pozostawia trwałe piętno na psychice osób z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej. Dobrze jest także wziąć udział w specjalnej terapii dla osób z rodziny alkoholików chociażby po to, aby lepiej zrozumieć przyczyny z jakich członek rodziny popadł w alkoholizm, metody postępowania z osoba uzależnioną, oraz wiedzieć w jaki sposób okazać wsparcie, które próbującym wrócić do ,,rzeczywistości” alkoholikom jest niezwykle potrzebne.

Od czego zależy skuteczność terapii alkoholowej?

Wyjście z alkoholizmu jest możliwe. Wielu uzależnionym udaje  się raz na zawsze wyjść z nałogu i wrócić do wcześniej pełnionych ról społecznych oraz zawodowych. Skuteczność terapii alkoholowej bardzo często zależy jednak od woli samego chorego, jego samodyscypliny i samozaparcia oraz motywacji do osiągnięcia celu jakim jest powrót do normalności. Kolejnym ważnym aspektem terapii leczenia  uzależnień od alkoholu jest wsparcie ze strony najbliższych, rodziny oraz współpracowników. Należy pamiętać, że jest to choroba jak każda inna, a osoba nią dotknięta łatwiej będzie w stanie wygrać z nią w przyjaznym i pełnym zrozumienia oraz wsparcia środowisku. Nie prowokujmy sytuacji sprzyjających upojeniu alkoholowemu, zakrapianym imprezom i podobnym sytuacjom, w których silna wola chorego poddawana jest poważnym próbom.