Polisa dla firmy przewozowej

W dzisiejszych czasach posiadanie dobrej polisy ubezpieczeniowej stało się bardzo ważnym elementem, który gwarantuje bezpieczeństwo jej właścicielowi. W przypadku osób prowadzących firmy przewozowe, jest to w zasadzie konieczność. Posiadanie ubezpieczenia chroni od różnego rodzaju wypadków losowych, do których może dojść podczas pracy kierowców. Firmy ubezpieczeniowe posiadają rozbudowaną ofertę polis, z których część dedykowana jest właśnie przewoźnikom.

Ubezpieczenie dla przewoźników

OCP przewoźnika skierowane jest do osób świadczących usługi przewozu różnego rodzaju towarów na terenie kraju lub też w transporcie międzynarodowym. Posiadanie polisy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla przewożonego towaru, a także pojazdom oraz kierowcom. Ubezpieczenie nabyć można na podstawie podpisania odpowiedniej umowy z firmą ubezpieczeniową. Czas trwania umowy jest ściśle określony w jej regulaminie, zwykle jest to okres dwunastu miesięcy, jednak może być to również inny termin, który zostaje ustalony między ubezpieczeniodawcą, a przewoźnikiem.

Skorzystanie z OCP przewoźnika zabezpiecza przed zobowiązaniami, które powstały z powodu niewłaściwych działań samego przewoźnika. Jest to więc bardzo dobra forma zabezpieczenia przed odpowiedzialnością, która mogłaby spaść na firmę transportową za towar, który został powierzony w wyniku podpisania umowy przewozowej. Można więc stwierdzić, że produkt ten, jest analogiczny do OC w życiu prywatnym, jednak znajduje zastosowanie u osób prowadzących działalność gospodarczą. Najważniejszą korzyścią jest to, że polisa pozwala na uchronienie firmy przed poważnymi problemami finansowymi, ponieważ w przypadku powstania szkody, odpowiedzialność bierze na siebie ubezpieczyciel.

Dlaczego warto zdecydować się na OCP?

Choć OCP przewoźnika nie należy do ubezpieczeń obowiązkowych, warto jest podjąć decyzję o jego zakupie. Przemawiać może za tym przede wszystkim poprawa własnego bezpieczeństwa. Często jest to również wymóg stawiany firmom przewozowym przez ich klientów. Osoby zlecające przewóz towarów również chcą otrzymać gwarancję bezpiecznego transportu swoich produktów. Posiadanie tego rodzaju polisy daje przedsiębiorcy większą wiarygodność w oczach klientów.

Koszty związane z zakupem polisy

Wysokość składek może być bardzo zróżnicowana. Towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczają ją w odmienny sposób. Skutkiem tego jest fakt, iż na rynku dostępne są polisy o rozbieżnych cenach, pomimo tego, że sam produkt jest bardzo podobny. Duży wpływ na koszt OCP przewoźnika ma wybrana przez klienta suma ubezpieczenia. Dodatkowo brane są pod uwagę również inne czynniki, do których zaliczyć można na przykład zakres ubezpieczenia, jego zasięg terytorialny lub wysokość franczyzy redukcyjnej. Trudno zatem jednoznacznie określić wysokość składki, gdyż ubezpieczyciele często stosują odmienne zasady do ich określenia. Zwykle jest ona ustalana na podstawie rocznych obrotów za świadczenie usług przewozowych. Znaczenie ma również wysokość sumy gwarancyjnej oraz rodzaj przewożonych towarów. Składki potrafią być również wyższe w przypadku transportu niektórych rodzajów towarów.

Co obejmuje OCP przewoźnika?

Zakres ubezpieczenia przewoźnika jest szczegółowo określony w umowie, która zostaje podpisana między przedsiębiorstwem i zakładem ubezpieczeniowym. Może się on odrobinę różnić, w zależności od firmy ubezpieczeniowej, z której usług zdecyduje się skorzystać właściciel firmy przewozowej. Zwykle jednak ubezpieczenie w swoim podstawowym wariancie zapewnia odszkodowanie w przypadkach, jeśli towar nie zostanie dostarczony do jego odbiorcy z uwagi na niekorzystne warunki drogowe lub wypadek. Można liczyć również na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem ładunku na czas naprawy pojazdu. OCP przewoźnika w podstawowym wariancie posiada również możliwość pokrycia kosztów pracy specjalistów, których zadaniem będzie ocena przyczyn i rozmiaru powstałej szkody. Ubezpieczyciel może także zrefundować koszty obrony sądowej i postępowań sądowych, w przypadkach jeśli dane zdarzenie znajdzie swój finał na sali rozpraw.

Można również zdecydować się na rozszerzenie pakietu o dodatkowe możliwości. Wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia większych kosztów. W zamian za to przewoźnik uzyskuje na przykład możliwość przewożenia towarów, które nie są objęte standardowym ubezpieczeniem. Dotyczy to transportu żywych zwierząt, leków lub materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo firma ubezpieczeniowa pokryje również szkody powstałe w wyniku rozboju, usunie pozostałości po szkodzie, w tym dokona utylizacji uszkodzonego towaru. Można również liczyć na pomoc, jeśli szkoda, która powstała podczas postoju pojazdu, będzie miała miejsce poza parkingiem strzeżonym. W przypadku podstawowych polis, stawiany jest zwykle wymóg pozostawania pojazdów jedynie w miejscach, w którym pozostają one pod nadzorem.

OCP przewoźnika jest produktem godnym polecenia dla każdej osoby zawodowo zajmującej się przewozem towarów. To gwarancja spokoju i bezpieczeństwa.

 

Ubezpieczenie samochodu – podstawowe informacje

Zakup samochodu to duży wydatek, który również wiąże się z innymi, dodatkowymi kosztami, takimi jak ubezpieczenie samochodu szczecin. Warto jeszcze przed zakupem samochodu pomyśleć o rodzaju ubezpieczenia i oszacować jego koszt.

Rodzaje dostępnych polis na samochód

Gdy zakupimy nowy lub używany samochód, zmuszeni jesteśmy wybrać odpowiednie ubezpieczenie. Podstawowym, obowiązkowym ubezpieczeniem jest polisa OC, ale wielu kierowców decyduje się również na zakup dodatkowego ubezpieczenia autocasco (AC) oraz ubezpieczenia kierowcy i pasażera NNW.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

OC to ubezpieczenie obowiązkowe i należy je zakupić do dnia rejestracji samochodu. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie szkody, którą kierowca wyrządzi innym kierowcom, rowerzystom czy pieszym. Dotyczy to zarówno zniszczenia ich własności, jak i uszczerbku na zdrowiu poszkodowanych.

Warunki ubezpieczenia OC u każdego ubezpieczyciela są takie same (reguluje jej ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych). Brak ubezpieczenia OC wiąże się z nałożeniem na właściciela samochodu kary finansowej. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju pojazdu oraz długości okresu braku ubezpieczenia.

W 2018 roku kary (w zaokrągleniu) za brak ubezpieczenia OC za samochód osobowy wynoszą 840 zł za zwłokę do 3 dni, 2 100 zł za brak ubezpieczenia w przedziale 4-14 dni oraz 4 200 zł za okres powyżej 14 dni. W przypadku motocykli czy innych pojazdów motorowych, kary wynoszą kolejno 140 zł za okres do 3 dni, 350 zł za przedział 3-14 dni oraz 700 zł za zwłokę powyżej 14 dni.  

W 2019 roku kary wzrosną. Szacuje się, że będą wynosiły około 900 zł za brak OC do 3 dni, 2250 zł za brak ubezpieczenia w przedziale 3-14 dni i 4500 zł za okres powyżej 14 dni. Podobnie z pojazdami motorowymi, gdzie będzie to przedział od 150 zł do 750 zł w najwyższym wymiarze kary.

  • Autocasco

Ubezpieczenie AC to ubezpieczenie dobrowolne, które nakierowane jest na ochronę właściciela pojazdu. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą samochodu po wypadku czy kolizji. Dodatkowo można wykupić pakiet, który obejmuje również kradzież pojazdu.  W zależności od zakresy ubezpieczenia, cena może się różnić. Jest to najczęściej wybierane ubezpieczenie dobrowolne.

  • NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażera to dobrowolne ubezpieczenie, które gwarantuje ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu (niepełnosprawności) lub śmierci kierowcy i pasażera w wyniku wypadku. Polisa często dotyczy nie tylko wypadku, który nastąpił w czasie poruszania się pojazdu, ale również nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie naprawy i garażowania samochodu, jego wybuchu, pożaru już upadku, załadunku i rozładunku, postoju oraz wsiadania i wysiadania z samochodu pasażera i kierowcy. W zależności od preferencji ubezpieczenie można ograniczyć tylko do kierowcy pojazdu, albo rozszerzyć i ubezpieczyć również pasażerów.

  • Assistance

Assistance to dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie, które stanowi uzupełnienie AC lub tanie OC szczecin. Zawiera kompleksową pomoc w przypadku wypadków czy awarii samochodu. Chodzi głównie o pomoc techniczną, prawną lub medyczną, skierowaną do kierowcy, oraz w zależności od rodzaju ubezpieczenia, również dla jego pasażerów. W pakiecie assistance może znaleźć się również pomoc podczas wypadków mających miejsca za granicą, choć wiele towarzystw ubezpieczeniowych przenosi takie usługi na osobną polisę. Polisa zagraniczna standardowo zawiera pomoc tłumacza, możliwość odholowania samochodu do warsztatu, przewóz pojazdu do kraju, czy zakwaterowania kierowcy w hotelu.    

  • Zakup ubezpieczenia

Obecnie zakup ubezpieczenia jest bardzo prosty. Możemy udać się do konkretnego oddziału danego ubezpieczyciela, ubezpieczyć się przez telefon lub poprzez stronę internetową albo skontaktować się z multiagencja ubezpieczeniowa. Właściciel samochodu może wybrać najdogodniejszą dla siebie formę kontaktu z agencją ubezpieczeniową, choć powinien uważać, jeśli decyduje się, np. na wykup polisy przez telefon.

W przypadku rozmowy z konsultantem przez telefon, warunki umowy zostaną ustalone w całości tą drogą komunikacji. Konsultant spisze dane klienta oraz przekaże numer konta, na który klient ma wpłacić składkę ubezpieczeniową. Jednak sama polisa zostanie do klienta przesłana nieco później drogą pocztową (choć wcześniej klient otrzyma kopie do wydruku na podanego wcześniej maila). Zakup polisy przez telefon jest trudniejszy ze względu na możliwość zaistnienia niedomówień i presji.

Ubezpieczenie może również zostać zakupione przez internet. W tym celu wystarczy skorzystać z przygotowanej wyszukiwarki i porównywarki ofert. Właściciel samochodu może wpisać swoje preferencje dotyczące ubezpieczenia, dane samochodu i kierowcy i otrzyma listę możliwych ofert wraz z ceną. Niektóre z ofert można kupić od razu, inne wymagają wcześniejszej konsultacji z agentem ubezpieczeniowym. Często zdarza się, że oferty internetowe są nieco tańsze, niż podobne polisy polecane na miejscu w oddziale firmy ubezpieczeniowej.