Polisa dla firmy przewozowej

Polisa dla firmy przewozowej

W dzisiejszych czasach posiadanie dobrej polisy ubezpieczeniowej stało się bardzo ważnym elementem, który gwarantuje bezpieczeństwo jej właścicielowi. W przypadku osób prowadzących firmy przewozowe, jest to w zasadzie konieczność. Posiadanie ubezpieczenia chroni od różnego rodzaju wypadków losowych, do których może dojść podczas pracy kierowców. Firmy ubezpieczeniowe posiadają rozbudowaną ofertę polis, z których część dedykowana jest właśnie przewoźnikom.

Polisa dla firmy przewozowejUbezpieczenie dla przewoźników

OCP przewoźnika skierowane jest do osób świadczących usługi przewozu różnego rodzaju towarów na terenie kraju lub też w transporcie międzynarodowym. Posiadanie polisy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla przewożonego towaru, a także pojazdom oraz kierowcom. Ubezpieczenie nabyć można na podstawie podpisania odpowiedniej umowy z firmą ubezpieczeniową. Czas trwania umowy jest ściśle określony w jej regulaminie, zwykle jest to okres dwunastu miesięcy, jednak może być to również inny termin, który zostaje ustalony między ubezpieczeniodawcą, a przewoźnikiem.

Skorzystanie z OCP przewoźnika zabezpiecza przed zobowiązaniami, które powstały z powodu niewłaściwych działań samego przewoźnika. Jest to więc bardzo dobra forma zabezpieczenia przed odpowiedzialnością, która mogłaby spaść na firmę transportową za towar, który został powierzony w wyniku podpisania umowy przewozowej. Można więc stwierdzić, że produkt ten, jest analogiczny do OC w życiu prywatnym, jednak znajduje zastosowanie u osób prowadzących działalność gospodarczą. Najważniejszą korzyścią jest to, że polisa pozwala na uchronienie firmy przed poważnymi problemami finansowymi, ponieważ w przypadku powstania szkody, odpowiedzialność bierze na siebie ubezpieczyciel.

Zobacz również:

 

Dlaczego warto zdecydować się na OCP?

Choć OCP przewoźnika nie należy do ubezpieczeń obowiązkowych, warto jest podjąć decyzję o jego zakupie. Przemawiać może za tym przede wszystkim poprawa własnego bezpieczeństwa. Często jest to również wymóg stawiany firmom przewozowym przez ich klientów. Osoby zlecające przewóz towarów również chcą otrzymać gwarancję bezpiecznego transportu swoich produktów. Posiadanie tego rodzaju polisy daje przedsiębiorcy większą wiarygodność w oczach klientów.

Koszty związane z zakupem polisy

Wysokość składek może być bardzo zróżnicowana. Towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczają ją w odmienny sposób. Skutkiem tego jest fakt, iż na rynku dostępne są polisy o rozbieżnych cenach, pomimo tego, że sam produkt jest bardzo podobny. Duży wpływ na koszt OCP przewoźnika ma wybrana przez klienta suma ubezpieczenia. Dodatkowo brane są pod uwagę również inne czynniki, do których zaliczyć można na przykład zakres ubezpieczenia, jego zasięg terytorialny lub wysokość franczyzy redukcyjnej. Trudno zatem jednoznacznie określić wysokość składki, gdyż ubezpieczyciele często stosują odmienne zasady do ich określenia. Zwykle jest ona ustalana na podstawie rocznych obrotów za świadczenie usług przewozowych. Znaczenie ma również wysokość sumy gwarancyjnej oraz rodzaj przewożonych towarów. Składki potrafią być również wyższe w przypadku transportu niektórych rodzajów towarów.

Co obejmuje OCP przewoźnika?

Zakres ubezpieczenia przewoźnika jest szczegółowo określony w umowie, która zostaje podpisana między przedsiębiorstwem i zakładem ubezpieczeniowym. Może się on odrobinę różnić, w zależności od firmy ubezpieczeniowej, z której usług zdecyduje się skorzystać właściciel firmy przewozowej. Zwykle jednak ubezpieczenie w swoim podstawowym wariancie zapewnia odszkodowanie w przypadkach, jeśli towar nie zostanie dostarczony do jego odbiorcy z uwagi na niekorzystne warunki drogowe lub wypadek. Można liczyć również na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem ładunku na czas naprawy pojazdu. OCP przewoźnika w podstawowym wariancie posiada również możliwość pokrycia kosztów pracy specjalistów, których zadaniem będzie ocena przyczyn i rozmiaru powstałej szkody. Ubezpieczyciel może także zrefundować koszty obrony sądowej i postępowań sądowych, w przypadkach jeśli dane zdarzenie znajdzie swój finał na sali rozpraw.

Można również zdecydować się na rozszerzenie pakietu o dodatkowe możliwości. Wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia większych kosztów. W zamian za to przewoźnik uzyskuje na przykład możliwość przewożenia towarów, które nie są objęte standardowym ubezpieczeniem. Dotyczy to transportu żywych zwierząt, leków lub materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo firma ubezpieczeniowa pokryje również szkody powstałe w wyniku rozboju, usunie pozostałości po szkodzie, w tym dokona utylizacji uszkodzonego towaru. Można również liczyć na pomoc, jeśli szkoda, która powstała podczas postoju pojazdu, będzie miała miejsce poza parkingiem strzeżonym. W przypadku podstawowych polis, stawiany jest zwykle wymóg pozostawania pojazdów jedynie w miejscach, w którym pozostają one pod nadzorem.

OCP przewoźnika jest produktem godnym polecenia dla każdej osoby zawodowo zajmującej się przewozem towarów. To gwarancja spokoju i bezpieczeństwa.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/