Urządzenia i sprzęt ppoż – rodzaje zabezpieczeń

Budynki przemysłowe, magazyny, obiekty biurowe a także budynki mieszkalne i mieszkania czyli wszystkie obiekty, w których przebywają, wykonują pracę a także zamieszkują ludzie muszą być wyposażone w wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe i posiadać odpowiedni sprzęt ppoż. Oczywiście rodzaj zabezpieczeń będzie uzależniony od wielu warunków takich jak wielkość budynku, rodzaj wykonywanej w nim pracy, znajdujące się w nim materiałów, wysokość i warunki techniczne czy też warunki konstrukcyjne. Każdy taki budynek musi zostać wyposażony w specjalny system przeciwpożarowy i ostrzegawczy, dzięki któremu użytkownicy budynku zostaną odpowiednio wcześnie powiadomieni o zagrożeniu pożarowym.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pod pojęciem zabezpieczeniem i sprzętu ppoż rozumiemy szereg rozwiązań technologicznych a także odpowiedni sprzęt, które mają za zadanie nie dopuścić do powstania a także rozprzestrzeniania się ognia. W przypadku jego wybuchu urządzenia gaśniczy, systemy gaśnicze czy też sprzęt przeciwpożarowy mają za zadanie zlikwidować ogień. Warto, więc wcześniej zapoznać się z dostępnymi możliwościami. Jakie są możliwości nabycia urządzeń i sprzęt ppoż.?

W ofercie producentów wyróżnić można dwie grupy produktów do ochrony przeciwpożarowej są to: urządzenia przeciwpożarowe i  przenośny sprzęt ppoż. Urządzenia i systemy przeciwpożarowe służą do wykrywania i zwalczania pożarów a także do ograniczania jego skutków. Wyróżnić można ich kilka rodzajów między innymi: stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające (tryskowe, zraszaczowe) lub też urządzenia uruchamiane ręcznie lub samoczynnie. Do urządzeń tego typu zaliczamy także dźwiękowe systemy ostrzegawcze czy też systemy sygnalizacji pożarowej. Zadaniem tych urządzeń jest odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego, ostrzeżenie mieszkańców a także powiadomienie odpowiedniej jednostki Straży Pożarnej. Mało osób wie, że do urządzeń ppoż. zaliczamy również instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowe klapy oddymiające a także hydranty i zawory hydrantowe.

Drugą grupą jest podręczny czy też przenośny sprzęt ppoż. Urządzenia te służą do zabezpieczania przed szkodliwym działaniem, najczęściej już w momencie jego rozprzestrzeniania się. Główną zaletą tego sprzętu ppoż. jest niewielka waga i prosta obsługa, dzięki czemu w razie potrzeby mogą użyć go dorosłe osoby bez dodatkowego przeszkolenia. Co zaliczamy do przenośnego sprzętu ppoż.? Są to przede wszystkim hydronetki i wszelkiego rodzaju gaśnice przeciw pożarnicze. Służa ode do gaszenia istniejącego pożaru oraz do zaprzestania dalszego jego rozprzestrzeniania się. Hydronetki i mniejsze gaśnice są najczęściej wykorzystywane w domach jednorodzinnych, mieszkaniach czy też niewielkich zakładach produkcyjnych. Ich niewątpliwą zaletą jest niewielki ciężar, a przy tym prosta obsługa. W przypadku wystąpienia ognia lub zagrożenie pożarem są idealnym rozwiązaniem nawet dla nie przeszkolonych osób. Instrukcja ich obsługi znajduje się zazwyczaj na etykiecie. Dla większych zakładów czy też miejsc o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego stworzone zostały agregaty gaśnicze. To bardziej zaawansowany sprzęt ppoż. o większych rozmiarach i wadze niż gaśnice przeciwpożarowe

Ich pojemność kształtuje się między 25 a 50 kg a do miejsca pożaru przewozi się je na specjalnych wózkach, które mają ułatwiać ich transport.  Do sprzętu ppoż. zaliczamy również koce gaśnicze, służą one do ręcznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Przykrywa się nim szczelnie płonące przedmioty  celem ugaszenia źródła ognia.

Odpowiednie zabezpieczenie to Twoje bezpieczeństwo

Każdy właściciel czy też zarządca budynku jest zobowiązany do zapewniania właściwej ochrony przeciwpożarowej w budynku. Niezależnie czy jest to budynek mieszkalny czy też zakład pracy. To, że stale przebywają w nich ludzie, zobowiązuje do rzetelnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dlatego nie warto oszczędzać i stosować półśrodków. Dobre i sprawne technicznie urządzenia i instalacje przeciwpożarowe a także sprawne przenośne urządzenia ppoż będą miały decydujące znaczenie w chwili zagrożenia przeciwpożarowego i mogą w wielu przypadkach uratować przedsiębiorstwo przed powstaniem ogromnych strat a w przypadku domów mieszkalnych, mogą ratować życie mieszkańców. Inwestycja w sprawdzone systemy przeciwpożarowe zapewni bezpieczeństwo zarówno całego obiektu jak i osób znajdujących się w budynku. Do tego potrzebne jest właściwe zaplanowanie i rozmieszczenie urządzeń i sprzętu ppoż. na terenie obiektu czy też budynku. Dużą rolę do bezpieczeństwa przeciwpożarowego przykłada również polskie prawodawstwo, które zobowiązuje właścicieli i zarządców budynków do przeprowadzania regularnych kontroli zarówno instalacji jak i samego sprzętu ppoż. Nie warto bagatelizować kwestii samych instalacji, urządzeń oraz sprzętu a także ich regularnych, przeprowadzanych sumiennie kontroli, ponieważ od tego może zależeć zdrowie i życie wielu mieszkańców.