Kredyt hipoteczny – ważne pojęcia

Wzięcie kredytu na dom czy mieszkanie to poważna decyzja, która obciąży nasze konto na długie lata. Dlatego też ważne jest, aby wybrać jak najlepszą ofertę i uniknąć kruczków w umowie, które sprawią, że początkowo korzystna oferta okaże się dwukrotnie wyższa niż pierwotnie zakładaliśmy. Poza samą ratą kredytu należy zwrócić uwagę na szereg innych punktów, które mogą uprzykrzyć życie kredytobiorcy.

Stopa procentowa

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wartość, która może zmienić życie posiadaczy kredytów hipotecznych w koszmar. Niezrozumiały termin oznacza stopę procentową, czyli oprocentowanie za pożyczony kapitał. WIBOR dotyczy ono tylko złotówki. Stopa procentowa jest ustalana przez bank centralny i służy do regulacja na rynku pieniężnym. Może zwiększyć lub zmniejszyć ilość pieniędzy w obiegu.

Większa ilość pieniędzy w obiegu powoduje rozbudzenie gospodarki i pozwala na łatwiejsze uzyskanie kredytu, ale powoduje również wzrost inflacji. Natomiast zmniejszenie obiegu pieniądza powinno wywołać odwrotny efekt. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Głównie z powodu sposobu funkcjonowania giełdy, która może zablokować dotarcie pieniędzy na realny rynek. Z tego powodu niełatwo przewidzieć co się stanie, gdy zmieni się stopa procentowa.

Sama zaś wartość stopy procentowej jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), która jest organem decyzyjnym NBP (Narodowy Bank Polski). RPP ma za zadanie dbać o utrzymanie inflacji na określonym poziomie i jednocześnie pobudzać gospodarkę.

WIBOR jest to cena pieniądza na rynku międzybankowym. To znaczy, wysokość stawki za pieniądze, które banki komercyjne nawzajem sobie pożyczają. Jak już wyżej zostało wspominane, wartość WIBOR ustalają największe polskie banki. Dla osób posiadających kredyt hipoteczny najważniejszy jest WIBOR M3 czyli trzymiesięczny koszt pożyczki. Warto monitorować wartość WIBOR, ponieważ nieuchronnie wpływa ona na raty kredytów. Mając to na uwadze należy poważnie przemyśleć wysokość raty kredytu na którą ostatecznie się zdecydujemy.

Obok WIBO są również inne wartości dla innych walut, takie jak EURIBOR dla Euro oraz LIBOR dla franka szwajcarskiego, które powinny monitorować osoby, które posiadają kredyty w innych walutach. One również mogą się zmieniać nawet kilka razy w roku. Kredytobiorca nie ma na te parametry żadnego wpływu.

Marża

Marża to nic innego, jak wartość, jaką bank zarabia wypłacając kredyt. W przeciwieństwie do stopy procentowej, marża jest stała. Właśnie dlatego każdy kredytobiorca powinien zwrócić na nią szczególną uwagę. Marża podlega negocjacji, a na jej wysokość wpływają czynniki takie LTV oraz wysokość kredytu. Wynegocjowanie jak najniższej marży przy dużym kredycie, zwłaszcza z możliwością wcześniejszej jego spłaty, może zaoszczędzić klientowi tysiące złotych. Warto o tym pamiętać i postawić twarde warunki w tej kwestii, nawet kosztem wyższej prowizji. W przeciwieństwie do marzy, prowizja jest jednorazową opłatą.

LTV czyli Loan to Value

Jest to istotny wskaźnik, który określa wysokość kredytu do wysokości jego zabezpieczenia, czyli w przypadku kredytu hipotecznego, do wartości danej nieruchomości. Kwota za którą zakupiona została nieruchomość nie musi odpowiadać wartości, którą nada jej bankowy rzeczoznawca. Wycena nieruchomości decyduje o możliwej wysokości udzielonej pożyczki, jednocześnie determinując wysokość wkładu własnego. Przy czym udział pieniężny kredytobiorcy we wkładzie własnym może być zastąpiony zabezpieczeniem w postaci innej nieruchomości (ale nie wszystkie banki dopuszczają taką możliwość).

Wartość kredytu hipotecznego jest nierozerwalnie spleciona z wskaźnikiem LTV. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższy koszt kredytu, głównie dlatego, że finansowanie nieruchomości o dużej wartości przekłada się na większe ryzyko dla banku. Dlatego też wyższy wkład własny wpływa na lepszą ofertę kredytową. Obecnie wkład własny powinien być nie mniejszy niż 20% wartości danej nieruchomości.

Historia kredytowa w BIK

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zbiera informacje o wszystkich dłużnikach. Urząd przechowuje informacje o ilości pobranych przez daną osobę kredytów, ich wysokością oraz ewentualnych problemach ze spłatą. Przed udzieleniem kredytu bank może się skontaktować z BIK i sprawdzić historię kredytową potencjalnego klienta. Jeśli dana osoba w przeszłości nie wywiązywała się ze spłaty zaciągniętych kredytów, bank może odmówić przyznania kredytu hipotecznego. Z drugiej strony, osoba, która nigdy wcześniej nie brała kredytu również może  zostać odrzucona. Modelowy kredytobiorca, który bez problemu otrzyma kredyt hipoteczny, to osoba mająca rozbudowaną historię kredytową, w której kredyty zostały spłacone w terminie lub z niewielkim poślizgiem czasowym.

Przed wyborem kredytu hipotecznego warto sprawdzić swoja historie kredytową w BIK. Dobrym sposobem na poprawienie swoich wyników jest zakup droższego sprzętu na raty 0% albo wyrobienie karty kredytowej.